Rejestr zmian w biuletynie

28.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/170/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Istebna na rok 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/169/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. " Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec -Jaworzynka Krzyżowa".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/52/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 4+550 do km 6+610 w Koniakowie na odcinku Centrum-Pietraszyna".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXIV sesja Rady Gminy Istebna - 27.08.20r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia zapytania ofertowego pn.: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 3, 43-400 Cieszyn, w roku szkolnym 2020/2021”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

22.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Istebna 732 - stary posterunek.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna