Rejestr zmian w biuletynie

17.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki 2,3,5,6,7,8 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Umowy"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz Ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Unieważnieniu postępowania dlaczęści nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o Unieważnieniu postępowania dlaczęści nr 2
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007_Jan_Gazur - Przewodniczący Rady Gminy Istebna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Zenon Knopek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Renata Kukuczka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Henryk Haratyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Łucja Michałek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Monika Wałach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Henryk_Gazurek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Jacek_Ligocki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Jan_Golik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Jausz_Juroszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Józef_Polok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Leszek_Bujok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007_Paweł_Rucki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Artur Szmek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Stefania_Kędzior
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jan_Gazur - Przewodniczący Rady Gminy Istebna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Zenon Knopek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Renata Kukuczka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Henryk Haratyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Łucja Michałek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Monika Wałach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Henryk_Gazurek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Jacek_Ligocki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Jan_Golik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Jausz_Juroszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Józef_Polok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Leszek_Bujok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006-2007_Paweł_Rucki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Stefania_Kędzior
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006 - 2007_Artur Szmek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Stefania_Kędzior
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Piotr_Gburek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Paweł_Rucki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Paweł_Jałowiczor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Leszek_Bujok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Józef_Polok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jausz_Juroszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jan_Golik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jan_Gazur
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jan_Bocek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jacek_Ligocki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Henryk_Gazurek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Czesław_Muszalik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_ Baebara_Kubas
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Przewodniczący Rady Gminy_Józef Michałek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Przewodniczący Rady Gminy_Józef Michałek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_ Baebara_Kubas
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Czesław_Muszalik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Henryk_Gazurek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jacek_Ligocki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jan_Bocek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jan_Gazur
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jan_Golik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jausz_Juroszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Józef_Polok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Leszek_Bujok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Paweł_Jałowiczor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Paweł_Rucki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Piotr_Gburek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Stefania_Kędzior
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Stefania_Kędzior
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Piotr_Gburek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Paweł_Rucki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Paweł_Jałowiczor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Leszek_Bujok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Józef_Polok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Jausz_Juroszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Jan_Golik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Jan_Gazur
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Jan_Bocek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Jacek_Ligocki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Henryk_Gazurek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Czesław_Muszalik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_ Baebara_Kubas
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Przewodniczący Rady Gminy_Józef Michałek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Rucki_Paweł
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Polok_Józef
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Muszalik_Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Ligocki_Jacek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Kubas_Barbara
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Kędzior_Stefania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Juroszek_Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Jałowiczor_Paweł
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Golik_Jan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Gburek_Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Gazurek_Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Gazur_Jan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Bujok_Leszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Bocek_Jan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Józef Michałek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Istebnej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Istebnej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Unieważnieniu postępowania dlaczęści nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Wyborze Oferty "
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej - Elżbieta Legierska Niewiadomska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej - Elżbieta Legierska Niewiadomska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aneks do oświadczenia majątkowego"

12.11.2019

Dotyczy dokumentu:
4 - Interpelacja Lucyna Bytow - Zapytanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4 - Interpelacja Lucyna Bytow - Zapytanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ODPOWIEDŹ na interpelację SOI.0003.4.2019"
Dotyczy dokumentu:
3 - Interpelacja Lucyna Bytow - Zapytanie w sprawie Centrum Usług Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3 - Interpelacja Lucyna Bytow - Zapytanie w sprawie Centrum Usług Społecznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ODPOWIEDŹ na interpelację SOI.0003.3.2019"
Dotyczy dokumentu:
2 - Interpelacja Lucyna Bytow - Zapytanie o przedstawienie wydatków bieżących
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2 - Interpelacja Lucyna Bytow - Zapytanie o przedstawienie wydatków bieżących
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ODPOWIEDŹ na interpelację SOI.0003.2.2019"
Dotyczy dokumentu:
1 - Interpelacja Lucyna Bytow - Zapytanie o organizację pomocy prawnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1 - Interpelacja Lucyna Bytow - Zapytanie o organizację pomocy prawnej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ODPOWIEDŹ na interpelację SOI.0003.3.2019"

poprzednia ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... następna