Rejestr zmian w biuletynie

01.02.2016

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg z katalogu Opinie RIO z 2015 zarchiwizowane z http://e-bip.pl/Start/23464 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg do katalogu Opinie RIO z 2015 zarchiwizowane z http://e-bip.pl/Start/23464 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Opinie RIO z 2015 zarchiwizowane z http://e-bip.pl/Start/23464 do katalogu Budżet Gminy w menu przedmiotowym

25.01.2016

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznego w menu przedmiotowym (nowa nazwa Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznego - 2016 rok)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznego do katalogu Organizacje pozarządowe w menu przedmiotowym

18.01.2016

Treść zmiany:
Przywrócenie katalogu Biuletyn informacji Publicznej - Archiwalny (Obowiazujący w 2015 roku) http://e-bip.pl/start/23464 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu Biuletyn informacji Publicznej - Archiwalny (Obowiazujący w 2015 roku) http://e-bip.pl/start/23464 w menu przedmiotowym

15.01.2016

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Urząd Stanu Cywilnego w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Biuletyn informacji Publicznej - Archiwalny (Obowiazujący w 2015 roku) http://e-bip.pl/start/23464 do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ...następna