Rejestr zmian w biuletynie

14.03.2014

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Druk oświadczenia majątkowego do katalogu Oświadczenia majątkowe w menu przedmiotowym

24.02.2014

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Oferty 2014 do katalogu Organizacje pozarządowe w menu przedmiotowym

05.02.2014

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Strategia do katalogu Prawo lokalne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Strategia do katalogu Plany odnowy miejscowości w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plany odnowy miejscowości do katalogu Prawo lokalne w menu przedmiotowym

24.01.2014

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Protokoły z Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego od 2013 roku w menu przedmiotowym (nowa nazwa Protokoły z Komisji Rozwoju Gospodarczego,Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego od 2013 roku)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Protokoły z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej od 2013 roku do katalogu Komisje Rady Gminy Istebna w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w menu przedmiotowym (nowa nazwa Protokoły z Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego od 2013 roku)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego do katalogu Komisje Rady Gminy Istebna w menu przedmiotowym

17.01.2014

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenie o przetargach - rok 2014 do katalogu ROK 2014 w menu przedmiotowym

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ...następna