Rejestr zmian w biuletynie

20.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa dróg gminnych we wsi Jaworzynka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa dróg gminnych we wsi Jaworzynka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zjazdy część II "
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa dróg gminnych we wsi Jaworzynka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa dróg gminnych we wsi Jaworzynka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa dróg gminnych we wsi Jaworzynka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego: "Upowszechnianie kultury i tradycji regionalnych oraz promocja Gminy Istebna w Indiach oraz Nepalu" -Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne - Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego: "W zdrowym ciele zdrowy duch" OSP Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego: " Sportowcy profilaktycznie i aktywnie" - UKS APN Góral Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego: " Sportowcy profilaktycznie i aktywnie" - UKS APN Góral Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch studni chłonnych na działce 6193/1 w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.146.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwenartyzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wyposażenia w świetlicy w istebnej Kubalonce stanowiących własność Gminy Istebna oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.145.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.141.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.140.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.139.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.138.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastepowania dyrektora SP nr 2 w Istebnej w przypadku jego nieobecności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.137.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019 [
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.135.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.- "Wyprawka szkolna".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.134.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.133.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.132.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadań, które uległy uszkodzeniom w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez klęski żywiołowe (intensywne opady atmosferyczne)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.127.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019, podjętej na sesji w dniu 2 września 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... następna