Rejestr zmian w biuletynie

01.02.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja Rady Gminy Istebna Nr II (2014-12-05) do katalogu Uchwały Rady Gminy 2014-2018 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesja Rady Gminy Istebna Nr I (2014-11-28) do katalogu Uchwały Rady Gminy 2014-2018 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Opinie RIO z 2015 zarchiwizowane z http://e-bip.pl/Start/23464 do katalogu Budżet Gminy w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Opinie RIO z 2015 zarchiwizowane z http://e-bip.pl/Start/23464 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sprawozdania z 2015r. zarchiwizowane z http://e-bip.pl/Start/23464)
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg z katalogu Opinie RIO z 2015 zarchiwizowane z http://e-bip.pl/Start/23464 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg do katalogu Opinie RIO z 2015 zarchiwizowane z http://e-bip.pl/Start/23464 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Opinie RIO z 2015 zarchiwizowane z http://e-bip.pl/Start/23464 do katalogu Budżet Gminy w menu przedmiotowym

25.01.2016

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznego w menu przedmiotowym (nowa nazwa Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznego - 2016 rok)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznego do katalogu Organizacje pozarządowe w menu przedmiotowym

18.01.2016

Treść zmiany:
Przywrócenie katalogu Biuletyn informacji Publicznej - Archiwalny (Obowiazujący w 2015 roku) http://e-bip.pl/start/23464 w menu przedmiotowym

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ...następna