Rejestr zmian w biuletynie

14.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa mundurów galowych wyjściowych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Centrum i w Jaworzynce Zapasiekach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Preotokół z przeprowadzonego konkursu ofert.pdf"

12.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna zdnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebnaz dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.118.2019 WójtaGminy Istebna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie Zarządzenie Nr0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawiepowołania Komisji przetargowej" na "Zarządzenie Nr 0050.108.2019Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołaniaKomisji przetargowej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.118.2019 WójtaGminy Istebna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzeniainwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wyposażeniabędących w dyspozycji Referatu Gospodarczego i Rolnictwa Urzędu Gminyw Istebnej" na "Zarządzenie Nr 0050.118.2019 Wójta Gminy Istebna zdnia 24 lipca 2019 r. w sprawie Zarządzenie Nr 0050.108.2019 WójtaGminy Istebna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisjiprzetargowej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... następna