Rejestr zmian w biuletynie

12.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna zdnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebnaz dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.118.2019 WójtaGminy Istebna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie Zarządzenie Nr0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawiepowołania Komisji przetargowej" na "Zarządzenie Nr 0050.108.2019Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołaniaKomisji przetargowej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.118.2019 WójtaGminy Istebna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzeniainwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wyposażeniabędących w dyspozycji Referatu Gospodarczego i Rolnictwa Urzędu Gminyw Istebnej" na "Zarządzenie Nr 0050.118.2019 Wójta Gminy Istebna zdnia 24 lipca 2019 r. w sprawie Zarządzenie Nr 0050.108.2019 WójtaGminy Istebna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisjiprzetargowej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.115.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej – etap 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej – etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 uPzp"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały pod załączonym linkiem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały pod załączonym linkiem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały pod załączonym linkiem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... następna