Rejestr zmian w biuletynie

12.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Wniosek na wycinkę drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - osobyfizyczne"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na wycinkę drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek na wycinkę drzew - podmioty gospodarcze"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na wycinkę drzew
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek na wycinkę drzew
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2018 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o kontrolachprzeprowadzonych w 2018 r." na "Informacja o kontrolach przeprowadzonychw okresie 01.01 - 01.08.2018 r."

11.12.2018

Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocyfinansowej Powiatowi Cieszyńskiemu."
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocyfinansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej nadofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania ProblemomAlkoholowym w Bielsku- Białej."
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu GminyIstebna na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia WieloletniejPrognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019-2030."
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu GminyIstebna na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwaływ sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna nalata 2018 - 2030."
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ProgramuWspółpracy Gminy Istebna z organizacjamipozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia GminnegoProgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok."
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryteriumdochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przezosoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata2019-2023."
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z I sesji Rady Gminy Istebna"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad II sesji Rady Gminy Istebna"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 19listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Istebna.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie informacji o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna zarządzonych na dzień 10 lutego 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna