Rejestr zmian w biuletynie

12.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Istebna 732 - stary posterunek.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia"

11.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid – etap II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid – etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia "

10.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Zakup i montaż urządzeń zabawowych i innych obiektów małej architektury w ramach zadania „Remont placu zabaw Istebna – Zaolzie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół wyboru podpisany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup i montaż urządzeń zabawowych i innych obiektów małej architektury w ramach zadania „Remont placu zabaw Istebna – Zaolzie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protokół wyboru niezatwierdzony.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zakup i montaż urządzeń zabawowych i innych obiektów małej architektury w ramach zadania „Remont placu zabaw Istebna – Zaolzie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół wyboru niezatwierdzony.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.106.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.105.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.104.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.103.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.102.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 27 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna