Rejestr zmian w biuletynie

01.09.2004

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje do katalogu Wójt w menu podmiotowym

25.08.2004

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Świadczenia rodzinne do katalogu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w menu podmiotowym

02.06.2004

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Biuro Rady Gminy do katalogu Rada Gminy w menu podmiotowym

13.05.2004

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Uchwały w menu przedmiotowym (nowa nazwa Uchwały Rady Gminy)

10.03.2004

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Zarządzenia Wójta Gminy menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zarządzenia Wójta Gminy w 2004 roku do katalogu Zarządzenia Wójta Gminy w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Protokoły w menu przedmiotowym (nowa nazwa Zarządzenia Wójta Gminy)

05.03.2004

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu wnioski do katalogu Społeczno Administracyjny w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu wnioski do katalogu Planowanie Przestrzenne w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Procedury załatwiania spraw do menu przedmiotowego

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 następna