Rejestr zmian w biuletynie

17.01.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenie o przetargach - rok 2020 do katalogu ROK 2020 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenie o konkursach ofert do kwoty 30 000 EUR - rok 2020 do katalogu ROK 2020 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu ROK 2020 do katalogu Zamówienia publiczne w menu przedmiotowym

06.11.2019

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Interpelacje do menu przedmiotowego

09.10.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 rok do katalogu Pracownicy jednostek organizacyjnych gminy w menu przedmiotowym

06.09.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Druki do pobrania do katalogu Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019r. w menu przedmiotowym

21.08.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Finansowy w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Społeczno Administracyjny w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Samodzielne Stanowisko do spraw Informatyki w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Gospodarczy i Rolnictwa oraz Zamówień Publicznych w menu podmiotowym (nowa nazwa Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna