Rejestr zmian w biuletynie

10.03.2004

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zarządzenia Wójta Gminy w 2004 roku do katalogu Zarządzenia Wójta Gminy w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Protokoły w menu przedmiotowym (nowa nazwa Zarządzenia Wójta Gminy)

05.03.2004

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu wnioski do katalogu Społeczno Administracyjny w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu wnioski do katalogu Planowanie Przestrzenne w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Procedury załatwiania spraw do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Gospodarka Gruntami do katalogu Gospodarczy i Rolnictwa oraz Zamówień Publicznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Program PARTNER do katalogu Fundusze Europejskie w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Fundusze europejskie w menu podmiotowym (nowa nazwa Fundusze Europejskie)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ochrona Przeciwpożarowa do katalogu Gospodarczy i Rolnictwa oraz Zamówień Publicznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Drogi Gminne do katalogu Gospodarczy i Rolnictwa oraz Zamówień Publicznych w menu podmiotowym

poprzednia ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 następna