Rejestr zmian w biuletynie

05.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabórna wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna Pracownik w Referacie Społeczno - Administracyjnym - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i spraw społecznych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna w Referacie Gospodarczym i Rolnictwa -stanowisko ds. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna w Referacie Gospodarczym i Rolnictwa -stanowisko ds. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolnestanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna w ReferacieGospodarczym i Rolnictwa -stanowisko ds. postępowań o udzieleniezamówienia publicznego"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna w Referacie Gospodarczym i Rolnictwa -stanowisko ds. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolnestanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna w ReferacieGospodarczym i Rolnictwa -stanowisko ds. postępowań o udzieleniezamówienia publicznego.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - sprzedaż płyt Jomb
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - sprzedaż płyt Jomb
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - sprzedaż płyt Jomb
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - sprzedaż płyt Jomb
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie ofertowe
Dotyczy dokumentu:
Petycja odrębna dotycząca redukcji kosztów związanych z korzystaniem usług telekomunikacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inicjatywa - Zmieniamy Gminy na Lepsze
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Inicjatywa - Zmieniamy Gminy na Lepsze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

02.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - sprzedaż płyt Jomb
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu roboczego realizującego projekt nr PLSK.02.01.00-24-0095/17 pod nazwą "Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GL.ZUZ.2.421.997.2018.EP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup płyt
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup płyt
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup płyt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe -Radny Marek Iwanek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe -Radna Barbara Bielesz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe -Radny Bartłomiej Jałowiczor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe -Radna Lucyna Bytow
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe -Radny Kazimierz Łacek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabor na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Gminnego Zespołu do spraw Oświaty w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe -Radny Władysław Zowada
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Michał Kohut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Michał Kohut
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Krzysztof Wawrzacz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Jan Bocek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radna Barbara Kubas
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna w Referacie Gospodarczym i Rolnictwa - stanowisko ds. inwestycji i remontów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Ignacy Zowada
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Tadeusz Wolny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Hubert Kukuczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna w Referacie Gospodarczym i Rolnictwa - stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe -Radny Dominik Jałowiczor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
IX sesjia Rady Gminy Istebna - 24 czerwca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... następna