Rejestr zmian w biuletynie

21.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia procedury dotyczącej określenia odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia procedury dotyczącej określenia odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Istebna zdnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia procedury dotyczącejokreślenia odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia procedury dotyczącej określenia odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Istebnaz dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia procedury dotyczącejokreślenia odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/134/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/134/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz imienny"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz imienny"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/132/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej w 2020 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata2017-2022 przyjętego uchwałą nr XXVII/221/2017 z dnia 31 marca 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/132/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej w 2020 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata2017-2022 przyjętego uchwałą nr XXVII/221/2017 z dnia 31 marca 2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz imienny"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy, będącej umową dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy, będącej umową dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz imienny"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz imienny"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Wójta Gminy Istebna z dnia 20 kwietnia 2020r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Nr 24/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie powołania OKW w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Koszenie terenów zielonych Gminy Istebna w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z wyboru ofert"

16.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
informacja dodatkowa Urzędu Gminy w Istebnej sporządzona na dzień 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja dodatkowa Urzędu Gminy w Istebnej sporządzona na dzień 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja dodatkowa Urzędu Gminy w Istebnejsporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Dotyczy dokumentu:
XX sesja Rady Gminy Istebna- 21 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 15 kwietnia 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu obiektów mostowych Tokarzonka, Zagroń I oraz Maciejka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna