Rejestr zmian w biuletynie

10.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Zakup i montaż urządzeń zabawowych i innych obiektów małej architektury w ramach zadania „Remont placu zabaw Istebna – Zaolzie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół wyboru podpisany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup i montaż urządzeń zabawowych i innych obiektów małej architektury w ramach zadania „Remont placu zabaw Istebna – Zaolzie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protokół wyboru niezatwierdzony.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zakup i montaż urządzeń zabawowych i innych obiektów małej architektury w ramach zadania „Remont placu zabaw Istebna – Zaolzie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół wyboru niezatwierdzony.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.106.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.105.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.104.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.103.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.102.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 27 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Urządzenie siłowni zewnętrznej obok boiska na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 -Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej - Teresa Łacek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2019- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych- Danuta Konarzewska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem funkcji Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej- Łucja Dusek- Francuz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2019- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koniakowie- Monika Kukuczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2019- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej- Bogdan Ligocki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2019- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie- Andrzej Ryłko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr1 w Jaworzynce - Grażyna Przybyła
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr1 w Jaworzynce - Grażyna Przybyła
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aneks do oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Kierownik Referatu Gospodarczego i Rolinictwa - Bogusław Juroszek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Kierownik Referatu Gospodarczego i Rolinictwa - Bogusław Juroszek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aneks do oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Zespołu ds Oświaty w Istebnej - Bogdan Ligocki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Zespołu ds Oświaty w Istebnej - Bogdan Ligocki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aneks do oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr1 w Jaworzynce - Dorota Kukuczka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr1 w Jaworzynce - Dorota Kukuczka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aneks do oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2019- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce- Dorota Kukuczka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2019- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce- Dorota Kukuczka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Aneks do oświadczenia majątkowego
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Ks. Londzina w Istebnej - Danuta Haratyk - Woźniczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2019- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworzynce- Dorota Małyjurek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za rok 2019- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce- Dorota Kukuczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej - Aneta Legierska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe w związku z przejęciem pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej- Aneta Legierska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej - Elżbieta Legierska Niewiadomska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej - Elżbieta Legierska Niewiadomska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej - Elżbieta Legierska Niewiadomska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej - Elżbieta Legierska Niewiadomska
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenie majątkowe za rok 2019 -Dyrektor GOK Elżbieta Niewiadomska" na "Oświadczenie majątkowe -Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej iBiblioteki Publicznej w Istebnej - Elżbieta Legierska Niewiadomska"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej - Elżbieta Legierska Niewiadomska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe- Kierownik Referatu Usług Komunalnych Edyta Kukuczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Kubalok- Gwarek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe- Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjno-Informatycznego Piotr Gazurek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe- Kierownik Referatu Finansowego Agata Kobel- Zembik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe- Skarbnik Gminy Istebna Bronisława Fiedor
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe- Sekretarz Gminy Istebna Teresa Łaszewska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe- Zastępca Wójta Gminy Ryszard Macura
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek - stan na dzień 31.12.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek - stan na dzień 31.12.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe- Zastępca Wójta Gminy Ryszard Macura
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek - stan na dzień 31.12.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe- Skarbnik Gminy Istebna Bronisława Fiedor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe- Sekretarz Gminy Istebna Teresa Łaszewska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe- Zastępca Wójta Gminy Ryszard Macura
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw we wsi Jaworzynka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 Projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw we wsi Jaworzynka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna RODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw we wsi Jaworzynka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw we wsi Jaworzynka.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 3 Projekt zagospodarowaniaterenu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw we wsi Jaworzynka.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 2 klauzula informacyjna RODO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw we wsi Jaworzynka.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw we wsi Jaworzynka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna