Rejestr zmian w biuletynie

25.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Unieważnieniu postępowania dlaczęści nr 18"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o Unieważnieniu postępowania dlaczęści nr 18
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Unieważnieniu postępowania dlaczęści nr 18"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radny Władysław Zowada"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radny Ignacy Zowada"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radny Tadeusz Wolny"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radny Kazimierz Łacek"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radny Hubert Kukuczka"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radna Barbara Kubas"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radny Michał Kohut"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radny Jałowiczor Dominik"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radny Jałowiczor Bartłomiej"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radny Marek Iwanek"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radna Lucyna Bytow"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radny Jan Bocek"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany do Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 22.01.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 24.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 22.01.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy i Urzędu Gminy na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18.01.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18.01.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na realizację zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z III sesji Rady Gminy Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Cieszyńskiego nr WB.6740.1042.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu GminyIstebna na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wsprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna nalata 2019 - 2030."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięciapożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Katowicach."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminuudzielania dotacji celowej w 2019 roku na modernizację źródłaciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu ograniczenianiskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie powołania KomisjiSkarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Istebna."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członkówKomisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Istebna."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie powołania KomisjiRewizyjnej Rady Gminy Istebna."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członkówKomisji Rewizyjnej Rady Gminy Istebna."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowychplanów pracy Komisji Rady Gminy Istebna na 2019 rok."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriówrekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkolepodstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriówrekrutacji do klasy pierwszej ośmioklasowych szkół podstawowych, dlaktórych organem prowadzącym jest Gmina Istebna."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia GminnegoProgramu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NrII/9/2018 rady Gminy Istebna z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawieprzyjęcia Programu współpracy Gminy Istebna z organizacjamipozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna -29 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 uPzp"

poprzednia ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... następna