Rejestr zmian w biuletynie

02.06.2004

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Biuro Rady Gminy do katalogu Rada Gminy w menu podmiotowym

13.05.2004

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Uchwały w menu przedmiotowym (nowa nazwa Uchwały Rady Gminy)

10.03.2004

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Zarządzenia Wójta Gminy menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zarządzenia Wójta Gminy w 2004 roku do katalogu Zarządzenia Wójta Gminy w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Protokoły w menu przedmiotowym (nowa nazwa Zarządzenia Wójta Gminy)

05.03.2004

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu wnioski do katalogu Społeczno Administracyjny w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu wnioski do katalogu Planowanie Przestrzenne w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Procedury załatwiania spraw do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Gospodarka Gruntami do katalogu Gospodarczy i Rolnictwa oraz Zamówień Publicznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Program PARTNER do katalogu Fundusze Europejskie w menu podmiotowym

poprzednia ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 następna