Rejestr zmian w biuletynie

14.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji – Budowy wodociągu w Jaworzynce Łupienie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji – Budowy kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji – Budowy wodociągu w Jaworzynce Łupienie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
V sesja Rady Gminy Istebna 28.02.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
V sesja Rady Gminy Istebna 28.02.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt protokołu z V sesji"
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z IV sesji z imiennym wykazemgłosowania"
Dotyczy dokumentu:
porządek obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVII/372/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 14 listopada 2018 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVII/371/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 14 listopada 2018 r.w zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVII/370/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 14 listopada 2018 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVII/369/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 14 listopada 2018 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVII/368/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 14 listopada 2018 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/276/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych i zespołów szkolno- przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego - "W Trójwsi jest BOSKO".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Treść petycji mieszkańców dot. drogi Zaolzie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Wyniki badań wody styczeń 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... następna