Rejestr zmian w biuletynie

23.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany do Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 22.01.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 24.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 22.01.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy i Urzędu Gminy na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18.01.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18.01.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na realizację zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z III sesji Rady Gminy Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Cieszyńskiego nr WB.6740.1042.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu GminyIstebna na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wsprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna nalata 2019 - 2030."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięciapożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Katowicach."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminuudzielania dotacji celowej w 2019 roku na modernizację źródłaciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu ograniczenianiskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie powołania KomisjiSkarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Istebna."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członkówKomisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Istebna."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie powołania KomisjiRewizyjnej Rady Gminy Istebna."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członkówKomisji Rewizyjnej Rady Gminy Istebna."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowychplanów pracy Komisji Rady Gminy Istebna na 2019 rok."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriówrekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkolepodstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriówrekrutacji do klasy pierwszej ośmioklasowych szkół podstawowych, dlaktórych organem prowadzącym jest Gmina Istebna."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia GminnegoProgramu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NrII/9/2018 rady Gminy Istebna z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawieprzyjęcia Programu współpracy Gminy Istebna z organizacjamipozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Dyrektora Gminnego Zespołu d/s Oswiaty w Istebnej w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy Gminnego Zespołu d/s Oświaty w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmodyfikowany Formularz Ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia "
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana treści SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ po modyfikacji "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 15.01.2019 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2019 oraz statystycznej liczby dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 11.01.2019 r. w sprawieprzyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rozoju sportu w Gminie Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... następna