Rejestr zmian w biuletynie

20.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Wyniki badań wody październik 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gmin Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 088S Dzielec we wsi Istebna w km 0+087 – 0+340
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 uPzp"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Unieważnieniu Zamówienia "
Dotyczy dokumentu:
Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce – etap II, budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce – etap II, budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Transmisje posiedzeń Rady Gminy Istebna.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - uzupełnienie o link do transmisji i nagrańarchiwalnych oraz informację o przetwarzaniu danych w trakcietransmisji.
Dotyczy dokumentu:
Transmisje posiedzeń Rady Gminy Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 039S Usnobocz we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+377
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 039S Usnobocz we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+377
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 uPzp"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie postępowania "

14.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu czasowego do 3 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie obcokrajowca na pobyt stały
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, wymeldowaniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych osobowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie o wymeldowanie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców gminy Istebna obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców gminy Istebna obywateli polskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie spisu wyborców oraz rozpatrzenie reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dopisanie do spisu wyborców na wniosek wyborcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I sesja Rady Gminy Istebna - 19.11.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... następna