Rejestr zmian w biuletynie

13.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu czasowego do 3 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie obcokrajowca na pobyt stały
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, wymeldowaniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych osobowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie o wymeldowanie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców gminy Istebna obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców gminy Istebna obywateli polskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie spisu wyborców oraz rozpatrzenie reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dopisanie do spisu wyborców na wniosek wyborcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I sesja Rady Gminy Istebna - 19.11.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 039S Rdzawka we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+400
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 039S Rdzawka we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+400
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 uPzp"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 039S Rdzawka we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+400
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 023S Zapasieki we wsi Jaworzynka w km 0+000 – 0+285
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 023S Zapasieki we wsi Jaworzynka w km 0+000 – 0+285
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 uPzp"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Gminnego Zespołu d/s Oświaty w Istebnej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy Gminnego Zespołu d/s Oświaty w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLVI/367/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLVI/367/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLVI/366/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLVI/365/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Wyborze Oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Wyborze Oferty"
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinku drzew w ramach zadania pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVII sesja Rady Gminy Istebna 14 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLVII sesja Rady Gminy Istebna 14 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwalyXXXIV/276/2018
Dotyczy dokumentu:
XLVII sesja Rady Gminy Istebna 14 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLVII sesja Rady Gminy Istebna 14 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLVII sesja Rady Gminy Istebna 14 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... następna