Rejestr zmian w biuletynie

23.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.101.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.84.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.83.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.82.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXIII sesja Rady Gminy Istebna - 27.07.2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 2 kwartału 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku do końca 2 kwartału roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2019 od początku roku do dnia 30 czerwca 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.100.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.99.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie księgi ewidencyjnej i księgi uczniów wyłącznie w postaci elektronicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.98.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie księgi ewidencyjnej i księgi uczniów wyłącznie w postaci elektronicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.97.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie księgi ewidencyjnej i księgi uczniów wyłącznie w postaci elektronicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.96.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie księgi ewidencyjnej i księgi uczniów wyłącznie w postaci elektronicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.95.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.92.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.92.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarządzenie Nr 0050.92.2020 Wójta Gminy Istebna zdnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzeniedzienników wyłącznie w postaci elektronicznej "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.94.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.92.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.93.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.91.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgodyna prowadzenie dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.90.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgodyna prowadzenie dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE: Obsługa geodezyjna Gminy Istebna w okresie od 07.2020 r. do 12.2020 r (znak: RI.271.2.25.2020)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół z wyboru ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.89.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia okresu rozliczeniowego kosztów zaopatrzenia w ciepło lokali będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.88.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie udzielania wszelkich informacji, komunikatów do wiadomości publicznej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Remont zsypu na opał oraz remont schodów wejściowych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce 641
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z zapytania ofertowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont zsypu na opał oraz remont schodów wejściowych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce 641
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacje o unieważnieniu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Wyborze Oferty"

21.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.87.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.86.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.85.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.81.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.80.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.79.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.78.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.77.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 30 czerwca 2020 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.77.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 30 czerwca 2020 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.77.2020 Wójta Gminy Istebna zdnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatkówUrzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetuGminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 30 czerwca 2020 r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.77.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 30 czerwca 2020 r
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.77.2020 Wójta Gminy Istebnaz dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowegowydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmianbudżetu Gminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 30 czerwca2020 r
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.77.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 30 czerwca 2020 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podjęcia deklaracji w sprawie powstrzymania ideologii „LGBT” przez wspólnotę samorządową.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podjęcia deklaracji w sprawie powstrzymania ideologii „LGBT” przez wspólnotę samorządową.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna