Rejestr zmian w biuletynie

04.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLV/364/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLV/363/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
7. Uchwała nr XLV/362/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLV/361/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za pierwsze półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za pierwsze półrocze danego roku budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLV/360/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLV/359/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLV/358/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLV/357/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 oraz zwolnień od tego podatku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLV/356/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Istebna za pomocą innego instrumentu płatniczego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLV/355/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar części Złotego Gronia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLV/354/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLV/353/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLV/352/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLV/351/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o sporządzeniu spisu wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o sporządzeniu spisu wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o sporządzeniu spisu wyborców"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o sporządzeniu spisu wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o sporządzeniu spisu wyborców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o sporządzeniu spisu wyborców
Dotyczy dokumentu:
Informacja o sporządzeniu spisu wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze o pracę na stanowisko konserwator oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej z dnia 2 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych i o zarejestrowanych kandydatach na wójta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o sporządzeniu spisu wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Wyniki badań wody wrzesień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki badań wody wrzesień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki wrzesień.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki badań wody wrzesień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki badań wody wrzesień 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wyniki wrzesień.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wyniki badań wody wrzesień 2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki badań wody wrzesień 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... następna