Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.02.2021 13:57 RI.6722.1.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków
02.11.2020 14:53 RI.6722.1.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka
17.01.2020 14:43 GR.6722.1.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka
30.11.2018 10:48 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, dla obszaru położonego w rejonie Kubalonki w Istebnej
10.07.2018 10:54 Uwaga! Przedłużenie terminu składania wniosków! Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka
06.03.2017 12:57 Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej
08.12.2016 08:07 GR.6722.1.2016 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagodpodarowania Przestrzennego Gminy Istebna dla obszaru położonego w rejonie Kubalonki w Istebnej
12.09.2016 13:29 GR.6720.1.2014 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej
12.08.2016 13:48 GR.6722.1.2015 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie
15.03.2016 09:55 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie