Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.05.2020 08:30 Informacja dla mieszkańców w sprawie wywozu nieczystości ciekłych – szamb i przydomowych oczyszczalni.
29.05.2020 08:03 UK.6238.3.2020 Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
14.05.2020 13:45 Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
26.02.2020 08:24 Apel do mieszkańców Gminy Istebna w sprawie chusteczek nawilżających
10.07.2019 10:22 Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
02.07.2019 12:39 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GL.ZUZ.2.421.997.2018.EP
22.05.2019 15:06 Komunikat na temat stanu wody
22.05.2019 11:21 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gmin Istebna 25.04.2019r
30.04.2019 11:10 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
01.04.2019 14:26 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GL.ZUZ.2.421.761.2018.BD3889.pdf
21.11.2018 11:34 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gmin Istebna
05.09.2018 14:12 Zatwierdzenie taryfy przez RZGW i taryfa za zaoptrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Istebna na okres 3 lat, od 16 sierpnia 2018 roku.
27.06.2016 10:59 Uchwała NR XIX/152/2016 Uchwała Rady Gminy Istebna z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Istebna oraz ustalenia opłaty abonamentowej
13.05.2016 09:57 Zawiadomienie Wójta Gminy Istebna o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi na prywatnym ujęciu wodu Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowego Jaworzynka
13.04.2016 10:31 Zawiadomienie Wójta Gminy Istebna o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi
23.03.2012 14:32 Zawiadomienie Wójta Gminy Istebna o nieprzydatności wody do spożycia